Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

04.04.201717:45

Skonsolidowany raport roczny RS 2016

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2016
Data: 04.04.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2016
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW57.13051.80013.05612.378
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ9.5415.7672.1801.378
ZYSK (STRATA) NETTO7.9905.8461.8261.397
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ7.6065.5361.7381.323
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,730,530,170,13
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ8.2616.6741.8881.595
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-5.262-5.416-1.203-1.294
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-766-1.190-175-284
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM2.2336851017
2016.12.312015.12.312016.12.312015.12.31
AKTYWA, RAZEM53.84546.50112.17110.912
AKTYWA OBROTOWE32.09912.9027.2563.028
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA18.96019.6064.2864.601
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.7892.203404517
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE17.17117.4033.8814.084
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM34.88526.8957.8856.311
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ33.79126.1857.6386.145
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 3,252,520,740,59
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-04Michał M. LisieckiPrezes Zarządu

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA