Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

04.04.201717:18

Raport roczny R 2016

Tytuł raportu: Raport roczny R  2016
Data: 04.04.2017 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2016
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW32.89325.6677.5176.133
ZYSK (STRATA) NETTO4.8803.2721.115782
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ./ EUR)0,470,320,110,08
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ7.1474.9761.6331.189
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-5.547-4.913-1.268-1.174
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-9440-2160
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM6566314915
2016.12.312015.12.312016.12.312015.12.31
AKTYWA, RAZEM40.82032.7699.2277.690
AKTYWA OBROTOWE25.1537.0635.6861.657
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA21.22618.0554.7984.237
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.0321.790233420
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE20.19416.2654.5653.817
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM19.59414.7144.4293.453
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ./EUR)1,891,420,430,33
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-04Michał M. LisieckiPrezes Zarządu

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA