Strona główna»Relacje inwestorskie»Rada Nadzorcza»Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej

Tomasz Biełanowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 9 lipca 2007 roku.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu w FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej pracował w Departamentach Skarbu Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A., PKO Banku Polskiego S.A.  i ABN Amro Banku, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż obligacji. Pracował również jako zarządzający portfelem obligacji w PTE Kredyt Banku S.A.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył również studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest asystentem na wyższej uczelni, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu rynku kapitałowego.

Jarosław Pachowski

Członek Rady Nadzorczej Emitenta w okresie od 13 lutego 2009 roku do dnia 20 czerwca 2012 roku oraz od 21 czerwca 2013 roku.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 3 lata był doktorantem w Instytucie Fizyki PAN. W latach 1986 – 1996 był założycielem i zarządzał spółkami z obszaru wydawnictw i informatyki. W 1996 z rekomendacji Zrzeszenia Banków Polskich i w imieniu 16 banków utworzył i kierował Polską Giełdą Finansową. Równocześnie w 1997 roku wszedł w skład Rady Nadzorczej TVP S.A. aby po roku zostać wybranym jej Przewodniczącym. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu TVP SA. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polkomtel S.A., operatora sieci telefonii komórkowej Plus. Dodatkowo doradzał i reprezentował kilka dużych firm zagranicznych wchodzących na rynek polski (np. austriacka Billa lub francuski Legrand). Obecnie jest inwestorem prywatnym. Pełni Funkcję Prezesa Zarządu spółki Film Point Group sp. z o.o.

Mariusz Pawlak

Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 24 czerwca 2010 roku.

Obecnie jest wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu spółki Lorek Pawlak i Wspólnicy sp. z o.o. - Family Office. Pełni funkcję Głównego Ekonomisty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jest maklerem papierów wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego (KNF nr 2519). 

W przeszłości pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej HAWE S.A., Apator S.A. oraz spółki Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. Pełnił funkcje wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych w spółce Presspublica sp. z o.o., wiceprezesa zarządu Infinity Capital sp. z o.o. Zajmował stanowiska doradcy Zarządu PKN ORLEN S.A., salesmana w Societe Generale Securities S.A. oraz Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także dyrektora ds. relacji inwestorskich w IR Services sp. z o.o. oraz dyrektora ds. fuzji i przejęć w spółce Polimex-Mostostal S.A.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Chmiel

Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 9 czerwca 2009 roku.

Konsultant biznesowy i seryjny przedsiębiorca. Członek Rady Nadzorczej spółki Hotel Oga, współtwórca i akcjonariusz Moneyzoom S.A., właściciela jednej z pierwszych w Polsce aplikacji do zarządzania domowym budżetem (PFM - Personal Finance Management) oraz Direct Capital Group sp. z o.o., firmy doradczej zajmującej się rozwojem platform e-commerce pośredniczących w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, finansowych i inwestycyjnych on-line.

Wcześniej przez ponad 12 lat był związany z marką Pepsi, do marca 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za marketing Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. i odpowiadał m.in. za opracowanie i realizację planów marketingowych firmy w Polsce i krajach bałtyckich. Wcześniej pełnił funkcję marketing managera Central Europe Group Pepsi Americas w Budapeszcie. Odpowiadał m.in. za wprowadzenie nowych produktów Pepsi na rynki polski, węgierski, czeski i słowacki. Jako Business Developement Manager Pepsi-Cola General Bottlers Poland prowadził projekty akwizycji na rynku napojów chłodzących w Polsce. W latach 90. był brand managerem w PepsiCo Trading Poland sp. z o.o.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne, ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. W trakcie studiów uzupełniał edukację i odbywał praktyki w Stanach Zjednoczonych.

Michał Krzyżanowski - Członek niezależny

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie na kierunku Zarządzania Biznesem. Uzyskał tytuł doktora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Ekonomia.

Pan Michał Krzyżanowski posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu firmą, szczególnie w zakresie finansów i administracji. Osiągał liczne sukcesy w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych i procesów restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w wyznaczaniu celów i misji firm. Z powodzeniem tworzył plany strategiczne, finansowe i rozwojowe, realizował działania operacyjne.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki WOLFS Fundusz Private Equity S.A., gdzie odpowiedzialny jest za przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej spółki – zarządzanie finansowe; stworzenie strategii firmy – w zakresie zarządzania, finansów i marketingu oraz uporządkowanie struktury spółki – bieżące zarządzanie spółką.

W latach 2017-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki WOLFS Technology Fund S.A. (dawniej Graphic S.A.), gdzie odpowiadał za reorganizację firmy, zmianę profilu działalności na zarzadzanie nieruchomościami i działalność deweloperską; tworzenie strategii firmy – w zakresie zarządzania, finansów marketingu, sprzedaży oraz zarządzanie finansowe w spółce – tworzenie nowego modelu zarządzania finansowego.

W latach 2016-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki WOLFS Corporation S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie operacyjne, finansowe, prawne i administracyjne w organizacji; tworzenie strategii firmy – w zakresie zarządzania, finansów marketingu, sprzedaży; zarzadzanie majątkiem spółki – zarządzanie nieruchomościami, obrót nieruchomościami, prowadzenie projektów inwestycyjnych; zarządzanie inwestycjami w spółce – tworzenie wartości dla akcjonariuszy.

W latach 2011-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki QUEST Change Managers Sp. z o.o., gdzie odpowiedzialny był za zarządzanie operacyjne, finansowe, prawne i administracyjne w organizacji; realizację projektów konsultingowych i doradczych dla firm o obrotach pomiędzy 20 a 600 mln PLN, z branży budowlanej, paliwowej, rolnej, produkcyjnej i handlowej, w zakresie zarządzania, finansów i ekonomii; wdrażanie w organizacjach nowoczesnego systemu zarządzania finansami w ramach prowadzonych projektów; prowadzenie warsztatów dla właścicieli firm i najwyższej kadry zarządczej z zakresu zarządzania finansami.

W latach 2013-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółce ABM Solid S.A. (w upadłości układowej), gdzie odpowiedzialny był za restrukturyzację i reorganizację przedsiębiorstwa, w tym restrukturyzację finansów firmy; tworzenie strategii firmy; opracowanie wstępnych warunków upadłości układowej oraz przygotowanie spółki do zawarcia układu; skuteczne negocjacje z wierzycielami układowymi oraz wierzycielami pozaukładowymi.

W latach 1995-2011 pełnił funkcje Dyrektora Finansowego (do 2006 roku) oraz Wiceprezesa Zarządu (od roku 2006) w spółce Warbud Beton S.A., gdzie odpowiedzialny był m.in. za zarządzanie strategiczne oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością spółek zależnych; przeprowadzanie zmian organizacyjnych i restrukturyzacji; tworzenie i realizację długofalowej strategii rozwoju firmy; opracowywanie i realizację projektów rozwojowych i inwestycyjnych firmy; tworzenie polityki finansowej firmy; tworzenie i wdrażanie prognoz oraz strategii finansowych.

 

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA