Strona główna»Relacje inwestorskie»Rada Nadzorcza»Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej

Tomasz Biełanowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 9 lipca 2007 roku.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu w FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej pracował w Departamentach Skarbu Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A., PKO Banku Polskiego S.A.  i ABN Amro Banku, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż obligacji. Pracował również jako zarządzający portfelem obligacji w PTE Kredyt Banku S.A.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył również studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest asystentem na wyższej uczelni, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu rynku kapitałowego.

 

Jarosław Pachowski

Członek Rady Nadzorczej Emitenta w okresie od 13 lutego 2009 roku do dnia 20 czerwca 2012 roku oraz od 21 czerwca 2013 roku.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 3 lata był doktorantem w Instytucie Fizyki PAN. W latach 1986 – 1996 był założycielem i zarządzał spółkami z obszaru wydawnictw i informatyki. W 1996 z rekomendacji Zrzeszenia Banków Polskich i w imieniu 16 banków utworzył i kierował Polską Giełdą Finansową. Równocześnie w 1997 roku wszedł w skład Rady Nadzorczej TVP S.A. aby po roku zostać wybranym jej Przewodniczącym. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu TVP SA. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polkomtel S.A., operatora sieci telefonii komórkowej Plus. Dodatkowo doradzał i reprezentował kilka dużych firm zagranicznych wchodzących na rynek polski (np. austriacka Billa lub francuski Legrand). Obecnie jest inwestorem prywatnym. Pełni Funkcję Prezesa Zarządu spółki Film Point Group sp. z o.o.


Mariusz Pawlak

Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 24 czerwca 2010 roku.

Obecnie jest wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu spółki Lorek Pawlak i Wspólnicy sp. z o.o. - Family Office. Pełni funkcję Głównego Ekonomisty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jest maklerem papierów wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego (KNF nr 2519). 

W przeszłości pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej HAWE S.A., Apator S.A. oraz spółki Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. Pełnił funkcje wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych w spółce Presspublica sp. z o.o., wiceprezesa zarządu Infinity Capital sp. z o.o. Zajmował stanowiska doradcy Zarządu PKN ORLEN S.A., salesmana w Societe Generale Securities S.A. oraz Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także dyrektora ds. relacji inwestorskich w IR Services sp. z o.o. oraz dyrektora ds. fuzji i przejęć w spółce Polimex-Mostostal S.A.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Andrzej Chmiel

Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 9 czerwca 2009 roku.

Konsultant biznesowy i seryjny przedsiębiorca. Członek Rady Nadzorczej spółki Hotel Oga, współtwórca i akcjonariusz Moneyzoom S.A., właściciela jednej z pierwszych w Polsce aplikacji do zarządzania domowym budżetem (PFM - Personal Finance Management) oraz Direct Capital Group sp. z o.o., firmy doradczej zajmującej się rozwojem platform e-commerce pośredniczących w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, finansowych i inwestycyjnych on-line.

Wcześniej przez ponad 12 lat był związany z marką Pepsi, do marca 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za marketing Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. i odpowiadał m.in. za opracowanie i realizację planów marketingowych firmy w Polsce i krajach bałtyckich. Wcześniej pełnił funkcję marketing managera Central Europe Group Pepsi Americas w Budapeszcie. Odpowiadał m.in. za wprowadzenie nowych produktów Pepsi na rynki polski, węgierski, czeski i słowacki. Jako Business Developement Manager Pepsi-Cola General Bottlers Poland prowadził projekty akwizycji na rynku napojów chłodzących w Polsce. W latach 90. był brand managerem w PepsiCo Trading Poland sp. z o.o.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne, ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. W trakcie studiów uzupełniał edukację i odbywał praktyki w Stanach Zjednoczonych.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA