Strona główna»Relacje inwestorskie»O PMPG Polskie Media»Akcjonariat

Akcjonariat

 

Akcjonariusze Ilość akcji Udział
w kapitale zakładowym/
i głosach na WZ*

 

OGÓŁEM

 

10 381 702 99,93%/100%
Michał Lisiecki 6 342 632 61,05%/61,09%
Jarosław Pachowski 670 400 6,46%/6,46%
Parrish Media N.V.

576 044

5,54%/5,55%
Pozostali

2 792 626

26,88%/26,90%

w tym akcje własne 114 649 1,10%/1,10%


*Różnica w udziale procentowym w kapitale zakładowym i liczbie głosów wynika z różnicy pomiędzy wysokością kapitału zakładowego tj. 72 752 214, a ilością składających się na kapitał zakładowy akcji tj. 10 381 702 o łącznej wartości nominalnej 72 671 914 PLN.

 

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA