Strona główna»Relacje inwestorskie»O PMPG Polskie Media»Akcjonariat

Akcjonariat

 

Akcjonariusze Ilość akcji Udział
w kapitale zakładowym/
i głosach na WZ*

 

OGÓŁEM

 

10 381 702 99,93%/100%
Michał Lisiecki 6 231 207 59,97%/60,02%
Jarosław Pachowski 670 400 6,46%/6,46%
Parrish Media N.V.

576 044

5,54%/5,55%
Pozostali

2 904 051

27,97%/27,95%

w tym akcje własne 51 560 0,50%/0,50%


* Różnica w udziale procentowym w kapitale zakładowym i liczbie głosów wynika z różnicy pomiędzy wysokością kapitału zakładowego tj. 103 897 320, a ilością składających się na kapitał zakładowy akcji tj. 10 381 702 po scaleniu, o łącznej wartości nominalnej 103 817 020.   

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA