Strona główna»Relacje inwestorskie»Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy»OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 1 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 23 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter), od godziny 08.30.

Kontakt dla inwestorów

Anna Pawłowska-Pojawa
Anna Pawłowska-Pojawa
PR Manager
PMPG Polskie Media SA
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
tel.: +48 22 347 51 17
mobile: +48 508 040 660