Strona główna»Relacje inwestorskie»Informacje finansowe»Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

 WSKAŹNIKI

2016

2015

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

1,87

0,74

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

35,2%

42,2%

Zysk netto/przychody ze sprzedaży

14,0%

11,3%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

14,8%

12,6%

 

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA