Strona główna»Relacje inwestorskie»Kalendarium inwestora»Wydarzenie

Wydarzenie

Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2017 rok

początek: 28.03.2018, 00:00

Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2017 rok

początek: 28.03.2018, 00:00

Kontakt dla inwestorów

Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
tel.: +48 516 089 279